Welkom op het opleidingsportaal van Movisie

Wilt u zich inschrijven voor een training? Klik op een training in het linker menu om de beschikbare data te tonen.
Klik vervolgens op de knop inschrijven voor meer informatie en om in te schrijven.


Over Movisie

Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.

Onze ambitie is het realiseren van een krachtige samenleving waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.

Meer weten over de trainingen van Movisie?

Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl of neem contact op met het Trainingsbureau op 030 789 22 22 of via
mailadres trainingsbureau@movisie.nl